Sider

torsdag 11. mai 2017

Seminar - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning: «Spring School 2017».

Professor Viv Ellis fra King’s College i London foredrar under NAFOLs Spring School 2017 ved HSN. Foto
Professor Viv Ellis fra King’s College i London. kide: USN.no
Denne uken har jeg deltatt på «Spring School 2017» i regi av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge campus Drammen.

Her kan du lese mer: Nafol samling på HSN


Lovise

tirsdag 31. januar 2017

Nystartet doktorand knyttet til kunst og håndverk


Søyland, 2017
Jeg startet som doktorand i november ved Høgskolen i Sørøst-Norge, knyttet til doktorgradsprogramet i pedagogiske ressurser og læreprosesser. Bloggen vil de neste 4 årene bli brukt til å formidle noe om PhD-prosjektet og det å være doktorand. Arbeidstittel for prosjektet er: "Embodied learning i møte med og skaping av digitale collager. Om bildebokapp og materialer". Jeg er en del av forskergruppen: Embodiedmaking and learning (EMAL). Og jeg er tatt opp i: NAFOL – Nasjonal forskerskole for lærerutdanning.
 
Bloggen vil også brukes til å formidle arbeid med studenter i studiet: Material og digital utforskning, fordypning i barnehagelærerutdanningen ved høyskolen.  

Lovise Søyland

fredag 15. januar 2016

Bildebokarbeid i studiet: Material og digital utforsking


Denne uken har fordypningstudenter i Barnehagelærerutdanningen, ved Høgskolen i Sørøst-Norge vært på tredagers samling på Notodden. 3. års studentene har valgt fordypningsfaget: Material og digital utforsking. I løpet av en 7 ukers periode skal studentene dypdykke i temaet: Fra materialer og bilder til digital bildebok. Bildebokarbeidet er en del av DSL+ prosjektet og skal være et bidrag til bildebokapplikasjonen som skal utvikles i prosjektet. Studentene har arbeidet med utgangspunkt i fysisk tegning på papir og vært på jakt etter ulike teksturerer i materialer og overflater. De har bearbeidet bilder ved hjelp av ulike apper og arbeidet med bildeskaping i appene Procreate og Drawingpad på iPad. Studentene har arbeidet med karakterutvikling, visjonsplansje, storyboard og utvikling av bildebokoppslag. Studentene melder tilbake at de har hatt noen lærerike dager, selv om det til tider har vært litt utfordrende å beherske de ulike mulighetene og verktøyene i appene. Jeg er imponert over hva studentene har fått til så langt og gleder meg til fortsettelsen.

Se bilder fra prosessen under: 


fredag 18. desember 2015

Nettveileder for barn fra 0 år.

I høst har Hardersen og kolleger i Medietilsynet sammen med flere andre store aktører utarbeidet den aller første veilederen om nettvett for barn under skolealder. Les mer her: Aftenposten nettveileder for barn fra 0 år.


Kilde: Bildet er hentet fra artikkelen som referes over.

mandag 9. november 2015

Studentarbeid knyttet til utforming av visuelt material til bildebokapplikasjoner

I prosjektet DSL+ involveres flere ulike studentgrupper i å utvikle illustrasjoner til bildebøkene som skal tilgjengeliggjøres i en bildebokapp. Appen skal brukes som en del av språkstimuleringstiltaket i prosjektet. I løpet av vinteren og den kommende våren vil flere studenter ved Høgskolen i Telemark bli involvert i prosjektet. Studenter fra BLU-fordypningsfaget: Material og digital utforsking skal starte opp med prosjektet på nyåret. 

Les mer om studentinnvolveringen på DSL+bloggen  og på Kunst og håndverksfag bloggen. 

fredag 16. oktober 2015

Kronikk av Ingrid H. Høibo: Ungen i mørket

Torsdag 17. september kunne vi lese Ingrid H. Høibos kronikk: Ungen i mørket, i Klassekampen. Høibo er kollega ved Høgskolen i Telemarks og samarbeidspartner i DSL+prosjektet. Teksten er delt i dette blogginnlegget: Ungen i mørket.

torsdag 15. oktober 2015

Ny bok om: Barns liv og lek med medier


 
Barns liv og lek med medier handler om hvorfor vi som voksne må forholde oss engasjert og nyansert til barns bruk av medier. Hvilke rolle spiller mediene for barns lek og læring? Hvordan kan man som pedagog forholde seg åpent og konstruktivt til barns bruk av medier?

Første kapittel handler om dagens barndom og de digitalt innfødte. De neste kapitlene tar for seg de yngste barnas bruk av medier i familien, barnehagebarns bruk av medier og til slutt elever på SFO og deres bruk av nettbrett som leketøy og som en viktig del av vennskapskulturen. Alt konkretisert ved eksempler og cases. Etter hvert kapittel er det opplegg til diskusjon i personalgruppen og til personlig refleksjon. 
Målgruppa er ansatte og studenter ved barnehagelærer-utdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Personalet i SFO finner også nyttig informasjon i kapitlet som omhandler barn i skolefritidsordningen.