tirsdag 31. januar 2017

Nystartet doktorand knyttet til kunst og håndverk


Søyland, 2017
Jeg startet som doktorand i november ved Høgskolen i Sørøst-Norge, knyttet til doktorgradsprogramet i pedagogiske ressurser og læreprosesser. Bloggen vil de neste 4 årene bli brukt til å formidle noe om PhD-prosjektet og det å være doktorand. Arbeidstittel for prosjektet er: "Embodied learning i møte med og skaping av digitale collager. Om bildebokapp og materialer". Jeg er en del av forskergruppen: Embodiedmaking and learning (EMAL). Og jeg er tatt opp i: NAFOL – Nasjonal forskerskole for lærerutdanning.
 
Bloggen vil også brukes til å formidle arbeid med studenter i studiet: Material og digital utforskning, fordypning i barnehagelærerutdanningen ved høyskolen.  

Lovise Søyland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar